Digital Transformation (DX) with AI | LLM | ChatGPT

Intumit Drives the Unleashing Power
of Copilot/AOAI/ChatGPT

Utilize the Experience of True Enterprise Level Generative AI Chatbot

Gartner Cool Vendor
Gartner Top AI Startup
Microsoft Top Valuable ISV Partner

Intumit SmartRobot + STT Service

SmartRobot + STT Service to Solve the Current Speech Recognition Engine Problems​

เมื่อเชื่อมต่อ SmartRobot + STT Service เข้ากับแอปพลิเคชันและแหล่งข้อมูลต่างๆ (ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้เสียงหรือการป้อนข้อมูล) Intumit SmartRobot + STT Service สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและคุณภาพของผลลัพธ์ได้อย่างเต็มที่ ด้วยเครื่องมือ Advanced fuzzy engine ซึ่งเป็นระบบที่สามารถประมวลผลภาษาที่เป็นธรรมชาติได้แม้จะมีความกำกวมสูง นอกจากนี้ ด้วยเครื่องมือ GPT-3.x ที่มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ข้อมูลใหม่แบบที่ไม่เหมือนใคร สามารถช่วยเพิ่มความแม่นยำได้อย่างต่อเนื่องและเหนือกว่า ทำให้ SmartRobot + STT Service สามารถตีความความหมายของคำผ่านบริบทได้อย่างแม่นยำและยังสามารถแนะนำตัวเลือกได้ถูกต้อง ด้วยการใช้งานของ SmartRobot + STT Service ผู้ใช้สามารถได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า โดยที่ไม่ต้องเรียนรู้แบบยุ่งยาก

แก้ปัญหาเหล่านี้ได้ง่ายๆ ด้วยแชทบอท Conversation AI ที่ล้ำสมัยอย่าง Intumit SmartRobot!

  • ขาดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆ ทำให้ความแม่นยำลดลงเนื่องจากการเรียนรู้ที่ไม่เพียงพอ
  • ไม่สามารถเข้าใจความหมายของคำจากบริบทแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง
  • ไม่รองรับการให้บริการในหลากหลายภาษา ทำให้ผู้ใช้งานที่พูดภาษาอื่นๆ ใช้งานได้ยาก
  • แนะนำหรือตอบกลับด้วยคำที่ไม่เกี่ยวข้อง อาจทำให้ผู้ใช้งานไม่พึงพอใจ

Here Comes SmartRobot + STT Service

Intumit ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะแนะนำ “STT Service” (Speech to Text API) จากแพลตฟอร์มอันทรงพลังอย่าง “OpenAI API” ผนึกกำลังเข้ากับ SmartRobot! เทคโนโลยีขั้นสูงของเราที่สร้างขึ้นบน “Microsoft Azure Cognitive Service / whisper-large-v2” ซึ่งเป็น open-source framework และพร้อมที่จะนำเสนอการถอดความและการแปลภาษาที่เหนือกว่า ด้วยการประมวลผลที่รวดเร็วและความแม่นยำที่ไม่มีใครเทียบได้ “STT Service” ถือเป็นสุดยอดเครื่องมือสำหรับธุรกิจหรือองค์กรใดๆ ที่ต้องการยกระดับความสามารถในการรู้จำเสียงไปอีกขั้น โดยมี “เครื่องมือ fuzzy” ที่ยืดหยุ่นแม้บริบทของบทสนทนานั้นจะมีความคลุมเครือสูงเชื่อมต่อระหว่างแอปพลิเคชันและแหล่งที่มาของข้อมูลของคุณ (ระบบการรู้จำเสียงพูด หรือการป้อนข้อมูล) ช่วยสร้างความประทับใจที่เหนือกว่า
ด้วยเทคโนโลยี “GPT-3.x” ที่ล้ำสมัย เครื่องมือของเราสามารถเรียนรู้ข้อมูลใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มความแม่นยำได้ยิ่งขึ้นผ่านการฝึกอบรม นอกจากนี้ เครื่องมือของเรายังสามารถเข้าใจความหมายของคำจากบริบทโดยรอบได้อย่างถูกต้องและเสนอวิธีการที่เหมาะสม และยังสามารถรองรับได้หลากหลายภาษา ทำให้ผู้ที่พูดภาษาต่างๆ สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ผู้ใช้ยังคงสามารถใช้การนำเข้าข้อมูลในรูปแบบที่คุ้นเคยไว้ได้ ในขณะที่เพลิดเพลินกับผลลัพธ์ที่เหนือกว่า และด้วยการเพิ่ม Prompts ช่วยให้ความแม่นยำในการจดจำดีขึ้น ทำให้สามารถเข้าใจความหมายของคำได้ดีขึ้นโดยอิงตามบริบทโดยรวมของบทสนทนา

Prompt just like AOAI/Copilot/ChatGPT!

The accuracy is further improved!

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง และสัมผัสกับความแข็งแกร่งของ “fuzzy engine” ของ SmartRobot กับ STT Service ที่จะช่วยพัฒนาแอปพลิเคชันของคุณให้ก้าวข้ามไปอีกระดับ!

Practical Use Case Scenarios​

Accessibility: STT Service สามารถช่วยเหลือผู้พิการได้โดยการให้คำบรรยายแบบเรียลไทม์หรือถอดเสียงพูดเป็นข้อความสำหรับอ่าน

Voice Assistants: STT Service ช่วยเพิ่มความแม่นยำและการตอบสนองของ Voice Assistants ในการจดจำและประมวลผลคำสั่งเสียง

Global Communication: STT Service ส่งเสริมการสื่อสารและการสนทนาให้ดีขึ้นแม้ว่าจะสื่อสารด้วยภาษาที่แตกต่างกัน โดยให้การรู้จำเสียงที่แม่นยำในหลากหลายภาษา

Telemedicine: STT Service ช่วยอำนวยความสะดวกในการให้คำปรึกษาทางการแพทย์ทางไกล โดยสามารถถอดคำอธิบายอาการของผู้ป่วยและข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

Meeting and Conference Solutions: STT Service สามารถแสดงคำอธิบายจากการถอดเสียงจากการประชุมหรือสัมมนาแบบถ่ายทอดสด สำหรับผู้เข้าร่วมที่มีปัญหาในการเข้าใจภาษาพูด อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง หรือต้องการทบทวนเนื้อหาในภายหลัง

Call Center Automation: STT Service ช่วยให้งานของ Call Center เป็นไปโดยอัตโนมัติ เช่น การถอดความบทสนทนากับลูกค้า ให้การสนับสนุนพนักงานผู้ให้บริการ หรือการวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของลูกค้า

LINE Call + Whisper + Cloud Call Center System

นอกเหนือจากประสบการณ์ที่หลากหลายในการผสมผสานเชื่อมต่อกับระบบ Call center ต่าง ๆ เช่น Amazon Connect, Avaya, Genesys และอื่น ๆ อีกมากมาย.. Intumit ยังมีประสบการณ์ในการเชื่อมต่อเข้ากับเทคโนโลยีการรู้จำเสียง เช่น STT Service, Microsoft, Google และอื่น ๆ
Podcast and Radio Analysis: STT Service สามารถวิเคราะห์เนื้อหาจาก podcast หรือรายการวิทยุได้เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มหรือการทำ Data mining

VR and AR Applications: STT Service ช่วยให้ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับสภาพแวดล้อมเสมือนจริงโดยใช้คำสั่งเสียง

Language Learning: STT Service สามารถช่วยเหลือผู้ฝึกเรียนภาษาพัฒนาทักษะการพูดและการฟังพร้อมกับให้คำแนะนำได้ทันที ณ ขณะนั้น

Podcast and Audio Content Indexing: STT Service สามารถถอดความและสร้างข้อความจากเสียงเพื่อใช้ในการค้นหาและเข้าถึงข้อมูล

Customer Service: STT Service สามารถถอดความจากเสียงและวิเคราะห์บทสนทนาการโทรของลูกค้าได้แบบเรียลไทม์เพื่อสนับสนุนการให้บริการลูกค้าที่เฉพาะส่วนบุคคลและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Market Research: STT Service ถอดความและวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้าแบบเรียลไทม์เพื่อหาข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ