Digital Transformation (DX) with AI | LLM | ChatGPT

ประกาศทางกฎหมาย และคำสงวนสิทธิ์

บริษัท INTUMIT ตั้งอยู่ที่ชั้น 20, เลขที่ 86, เซค 1, ถนน Beixin, ตำบล Xindian, เมือง New Taipei, ไต้หวัน, R.O.C และกลุ่มบริษัทในเครือทั่วโลกซึ่งสามารถดูรายชื่อบริษัทได้ที่นี่ (“INTUMIT”) ขอประกาศไว้ ณ ที่นี้ว่าการใช้เนื้อหาใด ๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายเครื่องหมายการค้า กฎหมายความเป็นส่วนตัวและการเผยแพร่ และระเบียบการสื่อสารและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ลิขสิทธิ์

ข้อมูลหรือเนื้อหาทั้งหมด (“เนื้อหา”) ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของ INTUMIT นั้นจัดทำโดย INTUMIT หรือผู้สร้างดั้งเดิมรายอื่น คุณได้รับอนุญาตให้ใช้,ดาวน์โหลด, คัดลอก และเผยแพร่เอกสารและกราฟิกที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์นี้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาระหว่างคุณกับ INTUMIT หาก ณ ตอนนี้ คุณไม่มีสัญญาโดยตรงกับทาง INTUMIT คุณได้รับอนุญาตให้ใช้เอกสารดังกล่าวและกราฟิกที่เกี่ยวข้องเฉพาะสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของคุณเท่านั้น (โดยมีเงื่อนไขว่าลิขสิทธิ์และประกาศกรรมสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดจะยังคงอยู่) และคุณไม่สามารถนำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ แจกจ่าย หรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าใดๆ เว้นแต่คุณจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก INTUMIT

การตอบสนองของผู้ใช้งาน

ข้อมูล เนื้อหา เอกสาร หรือแนวคิดใดๆ ที่คุณส่งหรือโพสต์บนเว็บไซต์ของ INTUMIT จะถือเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับและไม่มีกรรมสิทธิ์ และได้รับการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ห้ามคุณโพสต์หรือส่งเนื้อหาใดๆ ที่ผิดกฎหมาย คุกคาม ใส่ร้าย ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ลามกอนาจาร เนื้อหาที่ดูหมิ่นหรือวัสดุอื่น ๆ ที่อาจละเมิดกฎหมายใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ แม้จะไม่ใช่ภาระผูกพันในการตรวจสอบ แต่ INTUMIT อาจจะตรวจสอบการตอบสนองของผู้ใช้งานที่โพสต์บนเว็บไซต์นี้ และ INTUMIT ขอปฏิเสธที่จะรับผิดในความผิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของการสื่อสารจากผู้ใช้งาน

เครื่องหมายการค้าและแบรนด์

เครื่องหมายการค้า โลโก้ และเครื่องหมายการบริการ (รวมเรียกว่า “เครื่องหมายการค้า”) ที่แสดงบนเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายการที่ระบุไว้ในตารางด้านล่างเป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ INTUMIT ใน R.O.C. และในประเทศอื่นๆ แบรนด์และชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์ที่ถือว่าเป็นการอนุญาตหรือการให้สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว ไม่อนุญาตหรือให้สิทธิในการใช้ข้อมูลและเครื่องหมายการค้าใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก INTUMIT หรือบุคคลที่สามดังกล่าวที่อาจเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แสดงบนเว็บไซต์ ห้ามใช้เครื่องหมายการค้าที่แสดงบนเว็บไซต์ในทางที่ผิด หรือเนื้อหาอื่นใดบนเว็บไซต์โดยเด็ดขาด

ทรัพย์สินตราสินค้าและบริการของ INTUMIT รวมถึงเครื่องหมายการค้าของ INTUMIT (ตามที่ได้รับการปรับปรุงตามโอกาส) โลโก้ ไอคอน การออกแบบ ชุดการค้า แบบอักษร ชื่อของซอฟต์แวร์ INTUMIT ผลิตภัณฑ์ บริการ เสียง อิโมจิ และฟีเจอร์และองค์ประกอบอื่นๆ ของแบรนด์ ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียน (“ทรัพย์สินของแบรนด์”)—เป็นทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ INTUMIT และกลุ่มบริษัทเท่านั้น แนวทางเหล่านี้ซึ่งอาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราวเพื่อแสดงรายละเอียดว่าทรัพย์สินตราสินค้าและบริการของเราสามารถนำมาใช้ในสถานการณ์ที่เฉพาะได้อย่างไร การใช้งานโลโก้ แอพและไอคอนผลิตภัณฑ์ และการออกแบบอื่นๆ จะต้องมีใบอนุญาตก่อน เว้นแต่คุณจะได้รับอนุญาตจาก INTUMIT แนวทางปฏิบัติเหล่านี้จะควบคุมการใช้ทรัพย์สินตราสินค้าของเราโดยเฉพาะ

ข้อมูลซอฟต์แวร์

การใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่คุณดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขการอนุญาตในข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ที่ให้มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ คุณไม่สามารถดาวน์โหลดหรือติดตั้งซอฟต์แวร์ได้จนกว่าคุณจะอ่านและยอมรับข้อกำหนดของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง ซอฟต์แวร์บางตัวที่มาพร้อมกับระบบอาจแตกต่างจากเวอร์ชันขายปลีก (ถ้ามี) และอาจไม่มีคู่มือผู้ใช้หรือฟังก์ชันทั้งหมดของโปรแกรม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

INTUMIT ไม่รับรองความถูกต้องหรือความเหมาะสมของข้อมูลที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ และไม่มีข้อผูกมัดในการปรับปรุงข้อมูล ตามข้อมูลที่แสดงไว้ INTUMIT ไม่รับรองหรือรับประกันไม่ว่ากรณีใด ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง โดยปริยายหรือตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยปริยายของความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะหรือการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา INTUMIT ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเว็บไซต์นี้หรือผลิตภัณฑ์และ/หรือโปรแกรมที่ได้แจ้งไว้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ กฎหมายที่บังคับใช้อาจไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันโดยปริยาย ดังนั้นข้อยกเว้นข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ

ข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับหนี้สิน

INTUMIT หรือซัพพลายเออร์ของบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง พิเศษ โดยอ้อม โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายใด ๆ รวมถึงการสูญเสียผลกำไรหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือประสิทธิภาพของเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นี้ หรือเนื้อหาหรือข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์ดังกล่าวใด ๆ หรือทั้งหมด ไม่ว่าจะอยู่ในสัญญาหรือการละเมิด แม้ว่า INTUMIT จะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวไม่ว่าในกรณีใดๆ กฎหมายที่บังคับใช้อาจไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความเสียหายบางอย่าง ดังนั้นข้อจำกัดและข้อยกเว้นข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ

เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามบนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น หากคุณใช้ลิงก์เหล่านี้ คุณจะออกจากเว็บไซต์นี้ INTUMIT ไม่ได้ตรวจสอบหรือควบคุมเว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านี้ และไม่รับรองหรือเป็นตัวแทนใดๆ บนเว็บไซต์ดังกล่าว หากคุณตัดสินใจเข้าถึงเว็บไซต์บุคคลที่สามที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดเอง

ประกาศสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ซอฟต์แวร์และเนื้อหาทั้งหมดที่ใช้โดย INTUMIT รวมถึงเนื้อหา งาน รูปภาพ เอกสารสำคัญ ข้อมูล โครงสร้างเว็บไซต์ การจัดกราฟิกเว็บไซต์ และการออกแบบหน้าเว็บ ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางธุรกิจ และความรู้
ไม่อนุญาตให้ใช้ แก้ไข นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ เผยแพร่ต่อสาธารณะ เปลี่ยนแปลง เผยแพร่ ตีพิมพ์ ให้เช่า ขาย ดำเนินการใดๆ ทางวิศวกรรม หรือแปลโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร หากคุณต้องการใช้หรือพิมพ์ซ้ำเนื้อหาข้างต้นไม่ว่าด้วยวิธีใด คุณต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก INTUMIT หรือผู้ถือสิทธิ์อื่นๆ มิฉะนั้น คุณจะต้องรับผิดต่อความเสียหายทางอาญาและทางแพ่ง

เนื่องจากประกาศทางกฎหมาย และคำสงวนสิทธิ์​นี้ถูกจัดทำขึ้นในภาษาอังกฤษและมีการแปลเป็นภาษาไทย ดังนั้นไม่ว่าในกรณีใดๆ ที่เกิดความไม่สอดคล้องกัน ความแตกต่างกันระหว่างสองฉบับ ความผิดพลาด หรือความขัดแย้งในการแปลภาษาระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทย ประกาศทางกฎหมาย และคำสงวนสิทธิ์​ฉบับภาษาอังกฤษจะถูกใช้บังคับในทุกกรณี