Digital Transformation (DX) with AI | LLM | ChatGPT

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ขอขอบคุณที่เลือกใช้บริการ SmartRobot และ SmartWork (“การบริการ”) ที่ให้บริการโดยแพลตฟอร์ม SmartRobot+ (“แพลตฟอร์ม”) (“เรา” หรือ “พวกเรา”) โปรดอ่านและทบทวนข้อกำหนดการใช้งาน (“ข้อกำหนด”) อย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจใช้แพลตฟอร์มของเรา ข้อกำหนดนี้ใช้กับทั้งการบริการ SmartRobot และ SmartWork ทั้งนี้ ในการลงทะเบียนและเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม คุณ (“ผู้ใช้” “คุณ” หรือ “ของคุณ”) ได้รับทราบว่าคุณได้อ่านและยอมรับข้อกำหนด โดยเนื้อหาทั้งหมดในหน้านี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงของคุณกับเรา หากคุณไม่เห็นด้วยกับส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนด โปรดหยุดใช้บริการแพลตฟอร์ม

การให้บริการ

SmartRobot

 1. สิทธิ์ทั้งหมดในการเข้าใช้งานซอฟต์แวร์ที่ให้บริการโดยแชทบอท AI ของเรา เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ รวมถึงการอัปเดต การปรับปรุง การใช้งานฟังก์ชันใหม่ และฟังก์ชันการแก้ไขที่เพิ่มเข้ามาใหม่นั้นอยู่ภายใต้ข้อกำหนด
 2. ด้วยเทคโนโลยี natural language understanding (NLU) ทำให้ SmartRobot สามารถออกอากาศข้อความถึงลูกค้าและตอบกลับด้วยข้อความอัตโนมัติ ช่วยให้บทสนทนาระหว่างคุณและลูกค้าของคุณมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ทำให้คุณนำเสนอผลิตภัณฑ์ ดำเนินกิจกรรมการตลาด นำเสนอข้อเสนอพิเศษ และแก้ปัญหาของลูกค้าได้ง่ายขึ้น รวมถึงลดภาระงานของพนักงานผู้ให้บริการหรือระบุความต้องการความต้องการของลูกค้า
 3. เพื่อให้แชทบอทสามารถใช้งานได้จริงและพร้อมสำหรับการโต้ตอบกับลูกค้าของคุณ คุณต้องเชื่อมต่อบัญชีแพลตฟอร์มการให้บริการส่งข้อความของคุณ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพจ Facebook และบัญชีทางการของ LINE; “บัญชีแพลตฟอร์มการส่งข้อความ”) กับแชทบอท
 4. โดยสำหรับการตั้งค่าเริ่มต้น ผู้ใช้ที่สร้างแชทบอทจะเป็นเจ้าของโครงการ และเเจ้าของโครงการของสามารถให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่ผู้ใช้รายอื่นในฐานะผู้ทำงานร่วมกันของแชทบอทได้ นอกจากนี้ เจ้าของโครงการยังสามารถโอนความเป็นเจ้าของ สิทธิ์และภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ใช้รายอื่นได้ ทั้งนี้ เจ้าของโครงการจะถูกเรียกเก็บเงินตามแผนการใช้งานแชทบอท
 5. SmartRobot ให้บริการสร้างแชทบอท ขณะเดียวกัน SmartRobot ก็ช่วยให้คุณเข้าถึงฟีเจอร์การใช้งาน NLU และฟีเจอร์ของ CRM ที่ยืดหยุ่นมากขึ้น และยังช่วยลดต้นทุนต่อลูกค้า หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดราคา โปรดติดต่อเรา:  sales@intumit.com
 6. คุณสามารถเชื่อมต่อกับ SmartRobot ได้มากกว่าหนึ่งช่องทางการให้บริการ

SmartWork

 1. สิทธิ์ทั้งหมดในการเข้าใช้งานซอฟต์แวร์ที่ให้บริการโดยแชทบอท AI ของเราเพื่อให้บริการพนักงานในองค์กร รวมถึงการอัปเดต การปรับปรุง ฟังก์ชันใหม่ และฟังก์ชันการแก้ไขที่เพิ่มเข้ามาใหม่นั้นอยู่ภายใต้ข้อกำหนด
 2. ด้วยเทคโนโลยี natural language understanding (NLU) ทำให้ SmartWork สามารถออกอากาศข้อความถึงพนักงานในองค์กรและตอบกลับด้วยข้อความอัตโนมัติเพื่ออำนวยความสะดวกในการสนทนาระหว่างคุณและพนักงานในบริษัทของคุณ ช่วยให้คุณแก้ปัญหาของพนักงานได้ง่ายขึ้นโดยสามารถเชื่อมต่อกับระบบ HR, IT Helpdesk และระบบภายในอื่นๆ
 3. เพื่อให้แชทบอทใช้งานได้จริงและพร้อมสำหรับการโต้ตอบกับพนักงานของคุณ คุณต้องเชื่อมต่อบัญชีแพลตฟอร์มการใช้งานสำหรับส่งข้อความของคุณ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะบัญชีแพลตฟอร์มภายในหรือแพลตฟอร์ม LINE) กับแชทบอท
 4. โดยสำหรับการตั้งค่าเริ่มต้น ผู้ใช้ที่สร้างแชทบอทจะเป็นเจ้าของโครงการ และเเจ้าของโครงการของสามารถให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่ผู้ใช้รายอื่นในฐานะผู้ทำงานร่วมกันของแชทบอทได้ นอกจากนี้ เจ้าของโครงการยังสามารถโอนความเป็นเจ้าของ สิทธิ์และภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ใช้รายอื่นได้ ทั้งนี้ เจ้าของโครงการจะถูกเรียกเก็บเงินตามแผนการใช้งานแชทบอท
 5. SmartWork ให้บริการสร้างแชทบอท ขณะเดียวกัน SmartWork ก็ช่วยให้คุณเข้าถึงฟีเจอร์การใช้งาน NLU และฟีเจอร์ของ CRM ที่ยืดหยุ่นมากขึ้น หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดราคา โปรดติดต่อเรา: sales@intumit.com
 6. สามารถเชื่อมต่อกับ SmartWork ได้มากกว่าหนึ่งช่องทางการใช้งาน

ความรับผิดชอบของคุณต่อบัญชีผู้ใช้งานของคุณ

 1. ห้ามแบ่งปันบัญชีกับผู้อื่น คุณจะต้องใช้บริการตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเท่านั้น คุณสามารถเข้าใช้บริการของเราได้โดยการลงชื่อเข้าใช้ผ่านแพลตฟอร์มเท่านั้น การดำเนินการทางกฎหมายจะดำเนินการกับทุกความพยายามในการเข้าถึงระบบเว็บไซต์ของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต
 2. คุณจะต้องเก็บรักษาข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน และรายละเอียดอื่นๆ ของบัญชีไว้เป็นความลับ และคุณต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดและการกระทำอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น
 3. คุณตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบในทันทีเมื่อมีการเข้าใช้งานโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือพบกิจกรรมที่ผิดปกติใดๆ ในบัญชีของคุณ และจะดำเนินการทางกฎหมายที่เหมาะสมเพื่อปกป้องผลประโยชน์ส่วนตัวหรือของบริษัท เราอาจขอให้คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลบริษัทตามความจำเป็น และเราอาจตัดสินชี้ขาดความเป็นเจ้าของบัญชีในกรณีที่มีการโต้แย้ง
 4. คุณจะต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเราหรือบุคคลที่สามเนื่องจากการที่บุคคลอื่นใช้บัญชีหรือรหัสผ่านของคุณซึ่งเป็นผลมาจากการที่คุณไม่รักษาบัญชีของคุณให้ปลอดภัยหรือเต็มใจแบ่งปันข้อมูลบัญชี

การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับเนื้อหาทั้งหมดที่อัปโหลดหรือเผยแพร่ไปยังแพลตฟอร์มและการสื่อสารที่มีผลตามมา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความ รูปภาพ ไฟล์เสียง และไฟล์ภาพ เมื่อเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติออนไลน์และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และจะไม่:

 1. แจกจ่ายหรือเผยแพร่เนื้อหาหรือไฟล์ในรูปแบบใด ๆ ที่เป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่น ๆ

 2. แจกจ่ายหรือเผยแพร่เนื้อหาใด ๆ ที่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง ส่งเสริมความรุนแรง การเลือกปฏิบัติหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อกลุ่มชาติพันธุ์ที่เฉพาะเจาะจงหรือไม่เฉพาะเจาะจง การล่วงละเมิด การกลั่นแกล้ง ภาพทางเพศที่โจ่งแจ้งหรือภาพเปลือย การละเมิดกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่เรามีความเห็นว่าไม่เหมาะสม

 3. ขายผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อร่างกาย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปืน ยาอันตราย และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ผิดกฎหมาย

 4. แจกจ่ายหรือเผยแพร่ลิงก์ไปยังเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ การแชร์ไฟล์ที่ผิดกฎหมาย การฉ้อโกง การพนัน ข้อมูลที่ส่งเสริมอาชญากรรม เนื้อหาต้องห้ามอื่นๆ การกลั่นแกล้ง ไวรัส หรือโปรแกรมที่ละเมิดความเป็นส่วนตัว

 5. รวบรวม ประมวลผล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อจริง ข้อมูลติดต่อ และพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต) โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ของคุณ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ตกลงกันไว้ก่อนหน้า

 6. แนะนำให้ผู้อื่นสมัครเพื่อรับข้อมูลโฆษณาหรืออีเมลขยะ

 7. เราไม่ได้มีหน้าที่คัดกรองหรือตรวจสอบเนื้อหาที่อัปโหลดหรือเผยแพร่โดยผู้ใช้ล่วงหน้า ผู้ใช้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎหมายทั้งหมด เราจะร่วมมือกับหน่วยงานที่มีอำนาจตามที่จำเป็นในการสอบสวน ซึ่งในกรณีดังกล่าว เราไม่สามารถคืนเงินค่าธรรมเนียมที่ชำระทั้งหมดหรือบางส่วนได้

   

การอนุญาตเพื่อเข้าถึงเนื้อหา

ในฐานะที่เป็นผู้สร้างและจัดการแชทบอท รวมถึงการให้บริการ AI เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า เราต้องได้รับการยินยอมการเข้าถึงการใช้งานจากผู้ใช้ทั่วโลก ดังนั้นเราและบัญชีแพลตฟอร์มการส่งข้อความที่เชื่อมโยงกับแชทบอทของคุณอาจมีการใช้ เปลี่ยนแปลง ผลิตซ้ำ ส่งต่อ ดัดแปลง และเผยแพร่เนื้อหาที่คุณอัปโหลดหรือเผยแพร่ไปยังแชทบอทของคุณต่อสาธารณะ การยินยอมนี้จะเป็นแบบถาวรและจะคงอยู่ต่อไปหลังจากการยกเลิกการใช้งานแชทบอท
ความสามารถของแชทบอท AI ในการตอบกลับข้อความอย่างมีประสิทธิภาพนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับระบบที่มีความเสถียรและมีฟังก์ชันที่ครอบคลุม คุณยินยอมที่จะให้สิทธิ์แก่เราในการใช้เนื้อหาที่คุณอัปโหลดหรือเผยแพร่และพฤติกรรมการใช้งานบนแพลตฟอร์ม เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพแพลตฟอร์ม
หากคุณไม่ยินยอมตามการอนุญาตที่กล่าวถึงข้างต้น ห้ามอัปโหลดหรือบันทึกเนื้อหาที่ส่งไปยังแพลตฟอร์มไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ซอฟต์แวร์ โปรแกรม และเนื้อหาทั้งหมดของแพลตฟอร์ม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโลโก้ เครื่องหมายการค้า ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ การให้บริการ เค้าโครงเว็บไซต์ และการออกแบบหน้าเว็บเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่เราเป็นเจ้าของตามกฎหมาย หากไม่ได้รับการอนุญาต ผู้ใช้ไม่สามารถนำไปใช้งาน เปลี่ยนแปลง ทำซ้ำ ส่งต่อ ดัดแปลง แจกจ่าย เผยแพร่ เผยแพร่ต่อสาธารณะ และไม่สามารถดำเนินการใดๆ ทางวิศวกรรม แยกส่วน หรือแยกส่วนประกอบของฟังก์ชัน ซอฟต์แวร์ และโปรแกรมใดๆ ได้ หากคุณต้องการอ้างอิงหรือเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวซ้ำ คุณจะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา ในกรณีที่มีการละเมิด คุณจะต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและค่าทนายความ) ให้กับเราตามกฎหมาย
หากคุณมีส่วนร่วมในการละเมิดตามที่กล่าวไว้ข้างต้น เรามีสิทธิ์ที่จะระงับการใช้งานแชทบอทของคุณทั้งหมดหรือบางส่วนทันที และระงับหรือยุติบัญชีของคุณอย่างถาวร
หากคุณเชื่อว่าสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณถูกละเมิดบนแพลตฟอร์ม โปรดส่งรายละเอียดของการละเมิดและข้อมูลติดต่อของคุณ พร้อมคำชี้แจงการเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาไปที่ sales@intumit.com

การชำระเงิน

ในขอบเขตของการบริการใด ๆ ที่ให้บริการแก่คุณที่มีการคิดค่าธรรมเนียม คุณยินยอมให้ Intumit เรียกเก็บเงินจากช่องทางการชำระเงินของคุณตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่ได้มีการตกลงไว้ จำนวนเงินที่ชำระทั้งหมดไม่สามารถเรียกคืนเงินได้และเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาของเราในอนาคต ดังนั้น การใช้บริการในครั้งต่อไปของคุณหลังจากที่การเปลี่ยนแปลงราคามีผลบังคับใช้ จะถือว่าคุณตกลงที่จะชำระเงินตามจำนวนที่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ Intumit อาจเลือกที่จะเรียกเก็บเงินผ่านใบแจ้งหนี้ ซึ่งในกรณีนี้ จะต้องได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนตามที่ระบุในใบแจ้งหนี้ภายในวันที่กำหนด มิฉะนั้นการบริการอาจถูกยกเลิก โดยใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้รับการชำระจะมีค่าธรรมเนียมทางการเงิน 1.5% ต่อเดือนสำหรับยอดคงค้างใดๆ หรือตามจำนวนเงินสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า บวกกับค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บเงินทั้งหมด หากคุณโต้แย้งการเรียกเก็บเงินใดๆ คุณต้องแจ้ง Intumit ภายในสามสิบ (30) วันหลังจากวันที่ Intumit ออกใบแจ้งหนี้ให้คุณหรือเรียกเก็บเงินจากช่องทางการชำระเงินของคุณ ตามความเหมาะสม คุณจะต้องรับผิดชอบภาษีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการบริการนอกเหนือจากภาษีของไต้หวันที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามรายได้สุทธิของ Intumit

การหยุดการให้บริการชั่วคราวและการระงับการให้บริการ

แพลตฟอร์มได้มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและวิธีการทำงานที่ใช้ได้จริง เพื่อให้การทำงานของระบบและแชทบอทของเราเป็นไปอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม เราขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดการให้บริการชั่วคราวหรือระงับบริการของแพลตฟอร์มภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้:

 1. อุปกรณ์เครือข่ายสำหรับแพลตฟอร์มอยู่ระหว่างการบำรุงรักษาและการปรับปรุงที่จำเป็น
 2. อุปกรณ์เครือข่ายเกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด
 3. เครือข่ายผู้ให้บริการที่แพลตฟอร์มใช้เกิดเหตุหยุดให้บริการชั่วคราว ถูกระงับ หรือไม่พร้อมใช้งาน
 4. เหตุสุดวิสัยและการกระทำที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราที่สมเหตุสมผล (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภัยธรรมชาติ กิจกรรมการก่อการร้าย การจลาจล การกระทำของรัฐบาล ปัญหาการเชื่อมต่อระหว่างเว็บไซต์ของผู้ใช้และแพลตฟอร์ม)
 5. ใบเรียกเก็บเงินของผู้ใช้ไม่ได้รับการชำระเงินเกินกว่ากำหนด

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ขอบเขตความรับผิดชอบที่ผู้ให้การอนุญาตจะดำเนินการสำหรับผลิตภัณฑ์นั้นจะจำกัดเฉพาะการเปลี่ยนแทนที่ซอฟต์แวร์หรือการคืนเงินจากการขายจากยอดชำระเงิน ผู้ให้การอนุญาตหรือซัพพลายเออร์ของเขาจะไม่รับผิดชอบต่อผู้ได้รับมอบอำนาจไม่ว่ากรณีใด ๆ สำหรับความเสียหาย การเรียกร้องค่าเสียหาย รวมถึงจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้โดยทางอ้อมและความเสียหายเพิ่มเติมใด ๆ และจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียกำไรหรือรายได้ของธุรกิจ หรือยอดทางบัญชีใดๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงกรณีที่ผู้ให้การอนุญาตได้รับทราบล่วงหน้าแล้วถึงความสูญเสีย ความเสียหาย การเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือข้อเรียกร้องจากบุคคลภายนอกอื่นๆ โดยผู้ให้การอนุญาตจะเป็นตัวแทนของซัพพลายเออร์เฉพาะในกรณีที่ไม่มีการรับประกันและในกรณีที่มีประเด็นข้อจำกัดเกี่ยวกับการรับประกันและจะรับผิดชอบตามที่ได้มีการระบุไว้ในข้อตกลง ผู้ให้การอนุญาตไม่ได้เป็นตัวแทนของซัพพลายเออร์ในประเด็นหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ Intumit หรือฝ่ายอื่นใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้าง การผลิต หรือการให้บริการหรือเนื้อหาใดๆ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ความเสียหายพิเศษ หรือที่เป็นผลสืบเนื่อง รวมถึงการสูญเสียผลกำไร การสูญเสียข้อมูลหรือชื่อเสียง การหยุดให้บริการชั่วคราว ความเสียหายของคอมพิวเตอร์ หรือความล้มเหลวของระบบ หรือค่าใช้จ่ายในการใช้บริการอื่นเพื่อแทนที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือจากการไม่สามารถใช้บริการได้ ไม่ว่าจะอยู่บนพื้นฐานของการรับประกัน สัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์หรือข้อกฎหมายอื่น ๆ และไม่ว่า Intumit จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ แม้ว่าจะความเสียหายที่เกิดขึ้นจะถูกจำกัดไว้ตามที่ได้ระบุไว้ Intumit จะไม่รับผิดทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ว่าในกรณีใดๆ หรือเกิดจากการไม่สามารถใช้บริการได้ หรือเนื้อหาเกินขีดจำกัดของจำนวนเงินที่คุณได้ตกลงจ่ายให้กับ Intumit เพื่อใช้การบริการหรือเพื่อเนื้อหา ข้อจำกัดของความเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นส่วนพื้นฐานในการเจรจาต่อรองระหว่าง Intumit กับคุณ

การสิ้นสุดการให้บริการ

คุณสามารถยกเลิกการเชื่อมต่อแชทบอทกับบัญชีแพลตฟอร์มการให้บริการส่งข้อความของคุณได้
หากคุณไม่ต้องการใช้แพลตฟอร์มและแชทบอทอีกต่อไป (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเปลี่ยนไปใช้แพลตฟอร์มการสร้างแชทบอทอื่นๆ) โปรดส่งคำร้องขอยกเลิกไปที่ sales@intumit.com

เพื่อรักษาการทำงานที่เหมาะสมของแพลตฟอร์ม และปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของผู้ใช้ของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการยุติบัญชีของคุณอย่างถาวรและลบเนื้อหาทั้งหมดที่อัปโหลดหรือเผยแพร่ไปยังแพลตฟอร์มโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคุณจะต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเราและแพลตฟอร์ม โดยสถานการณ์ที่อาจส่งผลให้มีการยกเลิกดังกล่าว ได้แก่:

 1. ผู้ใช้งานไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด
 2. บุคคลที่สามอ้างสิทธิ์ในเนื้อหาใดๆ ที่ผู้ใช้อัปโหลดหรือเผยแพร่ไปยังแชทบอท หรือมีการยื่นคำร้องตรวจสอบ
 3. ผู้ใช้กระทำการใดๆ ที่เป็นสาระสำคัญที่อาจส่งผลต่อการทำงานของแพลตฟอร์ม

การแบ่งปันและถ่ายโอนความเป็นเจ้าของบัญชี

แพลตฟอร์มรองรับการใช้งานการจัดการสิทธิ์การเข้าถึง เจ้าของโครงการสำหรับแต่ละแชทบอทสามารถให้สิทธิ์ผู้ดูแลระบบแก่ผู้ใช้หลายคนได้
เจ้าของโครงการสามารถใช้ฟังก์ชัน “การถ่ายโอนความเป็นเจ้าของ” ของแพลตฟอร์มได้ตลอดเวลา และหากทั้งสองฝ่ายได้ทำการตกลงร่วมกัน ความเป็นเจ้าของแชทบอทและภาระผูกพันในการชำระเงินจะถูกโอนไปยังผู้ใช้รายอื่น

กฎหมายที่ใช้บังคับและศาล

ข้อกำหนดนี้อยู่ภายใต้การตีความ และการบังคับใช้ตามกฎหมายของสาธารณรัฐจีน (ROC) และศาลไต้หวันในเขตไทเปจะเป็นศาลในการพิจารณาคดีชั้นต้น

ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการ

คุณและ Intumit ได้ตกลงเห็นชอบว่าข้อพิพาท ข้อเรียกร้องหรือการโต้เถียงใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ หรือการฝ่าฝืน ยุติ บังคับใช้ ตีความ หรือความถูกต้องของการใช้บริการหรือเนื้อหา (เรียกรวมกันว่า “ข้อพิพาท”) จะถูกตัดสินภายใต้กฎอนุญาโตตุลาการของหอการค้าระหว่างประเทศโดยจะมีอนุญาโตตุลาการเพียงคนเดียวที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎดังกล่าว ยกเว้นว่าแต่ละฝ่ายจะยังคงมีสิทธิ: (i) ดำเนินคดีเป็นรายบุคคลในศาลเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และ (ii) ร้องขอคำสั่งห้ามหรือ การบรรเทาทุกข์อื่น ๆ ที่เท่าเทียมกันในศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาคดีเพื่อป้องกันการละเมิดที่เกิดขึ้นจริงหรือการคุกคาม การยักยอก หรือการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า สิทธิบัตร หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของคู่สัญญา คำตัดสินของอนุญาโตตุลาการจะต้องเป็นไปตามความหมายที่ธรรมดาและเป็นธรรมชาติตามเอกสารที่เกี่ยวข้อง และถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพัน คำตัดสินอาจถูกนำขึ้นไปในศาลใดๆ ที่มีอำนาจในการพิจารณาคดี อนุญาโตตุลาการจะไม่มีอำนาจในการตัดสินความเสียหายที่ไม่สอดคล้องกับข้อตกลงนี้ ทุกแง่มุมของอนุญาโตตุลาการจะถูกเก็บเป็นความลับ

การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกข้อกำหนด

เราขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดเมื่อใดก็ได้ตามดุลยพินิจของเรา ข้อกำหนดที่ได้รับการปรับปรุงจะมีผลทันทีเมื่อถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ของเรา เราจะไม่แจ้งให้คุณทราบเป็นการส่วนตัว เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบข้อกำหนดนี้เป็นระยะเพื่อดูการอัปเดต โดยสามารถเข้าถึงเวอร์ชันล่าสุดได้ตลอดเวลาโดยคลิกที่ “ข้อตกลงและเงื่อนไข” บนเว็บไซต์ Intumit Inc.

หากคุณมีการใช้ซอฟต์แวร์และบริการของแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง หลังจากการปรับปรุงข้อกำหนดการใช้งานนี้ จะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดปัจจุบันในขณะนั้น

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนด สามารถส่งไปยัง sales@intumit.com

เนื่องจากข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดนี้ถูกจัดทำขึ้นในภาษาอังกฤษและมีการแปลเป็นภาษาไทย ดังนั้นไม่ว่าในกรณีใดๆ ที่เกิดความไม่สอดคล้องกัน ความแตกต่างกันระหว่างสองฉบับ ความผิดพลาด หรือความขัดแย้งในการแปลภาษาระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทย ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับภาษาอังกฤษจะถูกใช้บังคับในทุกกรณี

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 19 ธันวาคม 2019