Digital Transformation (DX) with AI | LLM | ChatGPT

นโยบายความเป็นส่วนตัว

Intumit (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เมื่อมีการใช้บริการ SmartRobot และ SmartWork ที่ให้บริการอยู่บนแพลตฟอร์ม Intumit (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “แพลตฟอร์ม”) ที่ดำเนินการโดยบริษัท ต่อไปนี้คือนโยบายสิทธิความเป็นส่วนตัวโดยละเอียดของเรา (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “นโยบายนี้”) เมื่อผู้ใช้เลือกที่จะลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบเพื่อใช้แพลตฟอร์มนี้ หมายความว่าผู้ใช้ตกลงที่จะรวบรวม ประมวลผล และใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ ข้อมูลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

1. ข้อมูลทั่วไป

 1. การให้บริการและเนื้อหาทั้งหมดที่บริษัทนำเสนอจะถูกกำกับดูแลภายใต้นโยบายนี้
 2. นโยบายนี้จะได้รับการแก้ไขเมื่อใดก็ได้เพื่อตอบสนองความต้องการหรือการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ เวอร์ชันที่แก้ไขแล้วจะประกาศและเผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของผู้ใช้ เราขอแนะนำให้ผู้ใช้ให้ความสนใจกับประกาศล่าสุดบนเว็บไซต์และการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้อยู่เสมอ

2. หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

เราเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการบริการที่ดีขึ้นแก่ผู้ใช้ทุกคนที่ใช้แพลตฟอร์มนี้ ข้อมูลนี้สามารถช่วยปกป้องข้อมูลของผู้ใช้ (เช่น: บัญชีเข้าสู่ระบบ) และช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้ (เช่น ปริมาณข้อความสนทนา ข้อมูลการโต้ตอบกับลูกค้า ฯลฯ) เราจะใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากแพลตฟอร์มนี้เพื่อให้บริการ บำรุงรักษา ปกป้อง และปรับปรุงการให้บริการนี้ รวมถึงเพื่อพัฒนาการให้บริการใหม่ๆ นอกจากนี้ เราจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อจัดทำรายงานข้อมูลและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับผู้ใช้ทั้งหมด

 1. C001 การยืนยันตัวตน (เช่น ชื่อผู้ใช้ หมายเลขบัญชี ที่อยู่ที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ)
 2. C003 การยืนยันตัวตนผ่านข้อมูลราชการ (เช่น หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขใบอนุญาต หมายเลขหนังสือเดินทาง ฯลฯ)
 3. C011 ข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น อายุ เพศ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ ฯลฯ)
 4. C035 กิจกรรมยามว่างและความสนใจ (เช่น งานอดิเรก กีฬา และความสนใจอื่นๆ เป็นต้น)
 5. C038 อาชีพ: อาชีพต่างๆ
 6. C073 รายละเอียดความปลอดภัย (เช่น: รหัสผ่าน)
 7. C092 สินค้าหรือบริการที่จัดทำโดยเจ้าของข้อมูล (เช่น รายละเอียดที่เกี่ยวข้องของสินค้าหรือบริการ)
 8. C101 กิจกรรมทางธุรกิจของเจ้าของข้อมูล (เช่น ประเภทธุรกิจ สินค้าหรือบริการที่จัดหาหรือใช้ สัญญาทางธุรกิจ)
 9. C102 ข้อตกลงหรือสัญญา (เช่น: เกี่ยวกับธุรกรรม ธุรกิจ กฎหมายหรือสัญญาอื่น หน่วยงาน)
 10. C132 ข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่สามารถจำแนกหมวดหมู่ได้ (เช่น ข้อสังเกต, ไฟล์ที่ไม่สามารถจำแนกได้, รายงาน, ข้อความ, ความคิดเห็น)
  ข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และแอปพลิเคชันบนมือถือ รวมถึงข้อมูลจำเพาะของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ข้อมูลการระบุอุปกรณ์ ที่อยู่ IP คุกกี้ และตำแหน่งที่อยู่ของอุปกรณ์

3. วัตถุประสงค์และวิธีการใช้ข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมโดยแพลตฟอร์มนี้และบริการนี้จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 1. 040 การตลาด (รวมถึงบริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจ หรือพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อการตลาด)
 2. 069 สัญญา สัญญาที่คล้ายกัน หรือเรื่องความสัมพันธ์ทางกฎหมายอื่นๆ
 3. 090 ผู้บริโภค การจัดการลูกค้า และบริการ
 4. 091 การคุ้มครองผู้บริโภค
 5. 098 ข้อมูลธุรกิจและเทคโนโลยี
 6. 135 การลงทุน หรือร่วมทุน (การสื่อสาร)
 7. 136 ข้อมูล (การสื่อสาร) และการจัดการฐานข้อมูล
 8. 148 การซื้อสินค้าออนไลน์ และบริการ e-commerce อื่นๆ
 9. 152 การโฆษณาหรือการจัดการพฤติกรรมทางธุรกิจ
 10. 157 การสำรวจ สถิติ และการวิเคราะห์วิจัย
 11. 181 การดำเนินการอื่น ๆ ที่เป็นไปตามรายการจดทะเบียนธุรกิจหรือธุรกิจที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

แพลตฟอร์มนี้จะประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ ตามขั้นตอนปฏิบัติ หรือมอบหมายให้บริษัทบุคคลที่สามทำการวิเคราะห์ข้อมูล และปกป้องข้อมูลที่ไม่เปิดเผยตัวตนและความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเหมาะสม

4. ช่องทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ช่องทางการรวบรวมข้อมูลบนแพลตฟอร์มและการบริการมีดังนี้

 1. ข้อมูลที่ให้โดยผู้ใช้: ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลอื่น ๆ ที่อัปโหลดโดยผู้ใช้บนแพลตฟอร์มนี้
 2. ข้อมูลที่เราได้รับจากการใช้งานบนแพลตฟอร์มนี้และการบริการนี้ของผู้ใช้: เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของผู้ใช้และวิธีการใช้งาน ซึ่งรวมถึง:
  • ข้อมูลอุปกรณ์:
   เราจะรวบรวมข้อมูลเฉพาะของอุปกรณ์ (เช่น รุ่นฮาร์ดแวร์ของผู้ใช้ เวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ หมายเลขระบุเฉพาะของอุปกรณ์)
  • ข้อมูลการใช้งาน:
   เมื่อผู้ใช้เข้าใช้บนแพลตฟอร์มนี้ เราจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเฉพาะโดยอัตโนมัติและจัดเก็บบันทึกไว้บนเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึง:
   • ประวัติการทำงาน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่: ลักษณะการทำงาน การแก้ไขเนื้อหา เวลาเผยแพร่ ฯลฯ
   • ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล
   • ข้อมูลกิจกรรมของอุปกรณ์ เช่น ข้อมูลเหตุขัดข้อง กิจกรรมของระบบ การตั้งค่าฮาร์ดแวร์ ประเภทของเบราว์เซอร์ เบราว์เซอร์ ภาษา วันที่และเวลาที่ผู้ใช้ส่งคำขอ และอ้างอิงไปยัง URL เป็นต้น
  • การจัดเก็บข้อมูลภายใน:
   เราจะจัดเก็บข้อมูลโดยใช้เครือข่ายของเบราว์เซอร์ (รวมถึง HTML5) และกลไกการแคชข้อมูลแอปพลิเคชันเพื่อรวบรวมข้อมูล (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล) และจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้ใช้
  • คุกกี้:
   คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่จะถูกส่งโดยเว็บไซต์ไปยังคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เมื่อผู้ใช้เข้าชมเว็บไซต์ และเมื่อผู้ใช้เรียกดูเว็บไซต์เดิมอีกครั้ง เว็บไซต์สามารถจดจำเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ผ่านคุกกี้ได้
  • ข้อมูลการโต้ตอบกับหุ่นยนต์:
   เมื่อผู้ใช้มีการใช้บริการนี้เพื่อโต้ตอบกับลูกค้าของผู้ใช้ แพลตฟอร์มนี้และพันธมิตร (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ Facebook, LINE) จะใช้เทคโนโลยีต่างๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะคุกกี้) เพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล (สำหรับ ตัวอย่าง: ที่อยู่ IP, GPS ฯลฯ)

5. การปกป้องข้อมูล

เฉพาะในกรณีต่อไปนี้เท่านั้นที่บริษัทจะแบ่งปันข้อมูลผู้ใช้กับบริษัท สถาบัน หรือบุคคลภายนอก:

 1. ผู้ใช้เป็นผู้ใช้งานฟังก์ชันการจัดการหุ่นยนต์เพื่อกำหนดสิทธิ์การแบ่งปัน
 2. ด้วยความยินยอมของผู้ใช้
 3. ด้วยเหตุผลทางกฎหมาย
 4. เมื่อหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานตุลาการต้องการให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เฉพาะเจาะจงผ่านกระบวนการทางกฎหมายและกระบวนการจากทางการ และเมื่อพิจารณาถึงความปลอดภัยของผู้ใช้แพลตฟอร์มนี้และบริการนี้ทั้งหมดแล้วจึงจะให้ความร่วมมือที่เท่าที่จำเป็น
 5. ในการปกป้องสิทธิตามกฎหมายหรือการฟ้องร้องดำเนินคดี
 6. ตามมาตรการตอบสนองของบริษัทที่จะใช้เพื่อตรวจสอบหรือป้องกันกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การฉ้อโกง ภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นต่อความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ใช้หรือบุคคลที่สาม หรือการละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการผู้ใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท
 7. ในกรณีที่มีการควบรวมธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทจะทำการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ไปยังบริษัทนั้น และบริษัทจะพยายามอย่างเต็มที่ในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้และการนำไปใช้งาน และจะทำการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบก่อนถึงข้อแตกต่างในนโยบายความเป็นส่วนตัว

6. ความปลอดภัยของข้อมูล

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้ และเราได้ดำเนินมาตรการหลายอย่างเพื่อปกป้องข้อมูลผู้ใช้

 1. แพลตฟอร์มนี้มีการใช้งานการเข้ารหัส SSL เพื่อสร้างความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลและปกป้องความสมบูรณ์ของข้อมูล
 2. บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องและที่สามารถเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ได้เนื่องจากเหตุผลในด้านความต้องการทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพนักงาน คู่ค้า ผู้รับเหมา ฯลฯ จะต้องลงนามในข้อกำหนดการรักษาความลับและปฏิบัติตามกฎระเบียบ เมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด บริษัทจะมีการลงโทษหรือทำการบอกเลิกสัญญา

7. ความเป็นอิสระของข้อมูล

 1. ผู้ใช้บริการสามารถสอบถาม คัดลอก ขอดู หรือสมัครเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีที่เป็นของผู้ใช้ได้ด้วยตัวเอง สิทธิ์ดังกล่าวจะสามารถใช้ได้โดยผู้ใช้หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้เท่านั้น เพื่อที่จะปกป้องข้อมูลบัญชีของผู้ใช้ให้ได้ดีที่สุด บริษัทจะกำหนดให้ผู้สมัครจำเป็นต้องให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเมื่อจำเป็น เพื่อให้บริษัทสามารถตรวจสอบและยืนยันตัวตนของผู้ใช้ได้
 2. ในระหว่างการใช้งานบนแพลตฟอร์มนี้ บริษัทจะเก็บบันทึกข้อมูลบัญชีผู้ใช้ ผู้ใช้เองสามารถขอหยุดใช้หรือลบข้อมูลบัญชีของตนได้ แต่เมื่อหยุดหรือลบไปแล้ว ผู้ใช้จะไม่สามารถใช้แพลตฟอร์มได้อีกต่อไป
 3. บริษัทมีสิทธิที่จะปฏิเสธการกระทำของผู้ใช้ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการเปลี่ยนแปลง ลบ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์หลักของประเทศ ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานภาครัฐ หรือขัดขวางผลประโยชน์หลักของหน่วยงานติดตามหนี้สินหรือบุคคลที่สาม

8. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

 1. แพลตฟอร์มนี้ให้บริการสร้างและการจัดการแชทบอท AI ครบวงจร และบริการวิเคราะห์ลูกค้าด้วย AI ซึ่งสะดวกสำหรับผู้ใช้ในการให้บริการลูกค้า ส่งเสริมกิจกรรมการตลาด ส่งเสริมนโยบายโปรโมชั่น และการสำรวจความต้องการของลูกค้า ผู้ใช้จะต้องเข้าใจว่าในกระบวนการใช้บริการนี้มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่โต้ตอบกับหุ่นยนต์ในบริการนี้ ผู้ใช้จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าเมื่อมีการโต้ตอบกับแชทบอท AI แล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: ไลค์ ฝากข้อความ แชร์กับแฟนเพจ บทสนทนา การคลิกลิงก์ ฯลฯ) จะถูกเก็บรวบรวม นำไปใช้ และดำเนินการ ดังนั้น ผู้ใช้จะต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้า และผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ และบริษัทจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 2. หากลูกค้าของผู้ใช้หรือผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าร้องขอการชดเชยจากบริษัทเนื่องจากข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือบริษัทถูกลงโทษโดยหน่วยงานที่มีอำนาจ ผู้ใช้จะต้องตกลงที่จะชดเชยบริษัทสำหรับความสูญเสียทั้งหมดที่ได้รับตามกฎหมาย

9. การแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวและประสิทธิผล

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่นโยบายนี้ในตำแหน่งที่เหมาะสมบนแพลตฟอร์มนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า เราแนะนำให้ผู้ใช้สามารถคลิกเข้าดูที่ “นโยบายความเป็นส่วนตัว” บนหน้าเว็บไซต์ Intumit ได้ทุกเมื่อเพื่อดูเวอร์ชันล่าสุด เพื่อยืนยันว่านโยบายนี้ได้รับการแก้ไขหรือไม่

นโยบายนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการให้บริการของแพลตฟอร์มนี้ หากผู้ใช้ไม่ยอมรับข้อกำหนดใดๆ ของนโยบายนี้หรือเนื้อหาหลังการแก้ไข โปรดหยุดใช้บริการของแพลตฟอร์มนี้ทันที

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของแพลตฟอร์มนี้ โปรดติดต่อ:  sales@intumit.com

เนื่องจากนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ถูกจัดทำขึ้นในภาษาอังกฤษและมีการแปลเป็นภาษาไทย ดังนั้นไม่ว่าในกรณีใดๆ ที่เกิดความไม่สอดคล้องกัน ความแตกต่างกันระหว่างสองฉบับ ความผิดพลาด หรือความขัดแย้งในการแปลภาษาระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทย นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับภาษาอังกฤษจะถูกใช้บังคับในทุกกรณี

บทความนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 2019.12.19