Digital Transformation (DX) with AI | LLM | ChatGPT

SmartNow

เพิ่มศักยภาพการจัดการบุคลากรด้วย RPA

SmartNow ช่วยเพิ่มความสามารถให้กับการจัดการระบบเทคโนโลยสารสนเทศภายในองค์กรของคุณ รวมไปถึงการจัดการการจองตั๋ว, การฝึกอบรม และพัฒนาพนักงานแบบอัตโนมัติ, ช่วยเก็บบันทึกและอัพเดทการทำงานระหว่างฝ่ายภายในองค์กร เช่น ฝ่าย HR, ฝ่ายกฎหมาย, ฝ่ายวิศวกร, ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และฝ่ายอื่นๆ

หากคุณกำลังมองหาผู้ช่วยที่สามารถเชื่อมต่อ และส่งต่อข้อมูลระหว่างแพลตฟอร์มการทำงาน เพื่อช่วยเหลือในการจัดการทรัพยากรในองค์กร SmartNow สามารถเป็นคำตอบให้คุณได้ โดยสามารถทำหน้าที่ส่งต่อข้อมูลที่ต้องการ และยังสามารถให้บริการเป็นผู้ช่วยเสมือนจริงในฐานะของ Chatbot ที่จะช่วยคุณจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร หรือแม้แต่ช่วยคาดการณ์การโต้ตอบคำถามจากการวิเคราะห์ข้อมูล