Digital Transformation (DX) with AI | LLM | ChatGPT

Social Value Creation and Participation

ความหลากหลายและการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร

ความหลากหลาย และการยอมรับความแตกต่างไม่จำกัดเพียงแค่การยอมรับผู้อื่นเท่านั้น แต่ยังสามารถช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกคนสามารถเข้ากันได้และสร้างวัฒนธรรมการทำงานภายในองค์กรที่หลากหลาย วัฒนธรรมการทำงานแบบใหม่เน้นการเคารพและความมีส่วนร่วมของทุกคน ในขณะที่ยังคงรักษาความหลากหลายไว้ เพิ่มคุณค่าของพนักงานแต่ละคน และบรรลุเป้าหมายความเท่าเทียมกันในสถานที่ทำงาน สำหรับเรา “ความหลากหลาย” คือการลงทุน และ “การมีส่วนร่วม” คือเป้าหมาย

 1. การลงทุนภายในองค์กร
  INTUMIT ได้เปลี่ยนแปลงช่องทางและขั้นตอนการจัดหาบุคลากรแบบเดิม และเปิดรับนักศึกษาฝึกงานจากโรงเรียนและองค์กรวิชาชีพอื่นๆ ช่องทางการคัดเลือกบุคลากรผู้มีความสามารถที่ทำได้เพียงครั้งละหนึ่งคนนั้นแคบและขึ้นอยู่กับความสำเร็จส่วนบุคคลมากเกินไปถ้าหากเราต้องการได้รับประโยชน์จากแหล่งรวมบุคลากรที่มีความสามารถที่หลากหลาย เราต้องสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น องค์กรสตรี องค์กรวิชาชีพ มหาวิทยาลัย และให้โอกาสทางการศึกษาอยู่เสมอ ผ่านการรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน หรือการวางแผนมอบทุนการศึกษาวิธีการเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีความสามารถเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงการให้สำคัญกับผู้มีความสามารถของบริษัทอีกด้วย
 2. การลงทุนในพนักงาน
  INTUMIT ได้สร้างสภาพแวดล้อมในที่ทำงานแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้พนักงานรู้สึกได้รับการต้อนรับ ได้รับการสนับสนุน และได้รับการรับฟังเมื่อแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มงาน และอาจพบเจอกับปัญหาและข้อจำกัดมากมายในการทำงาน และถ้าหากพวกเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีความหลากหลายและไม่ได้รับการสนับสนุน พวกเขาจะพบกับความยากลำบากมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีระบบเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพ และระบบพี่เลี้ยงของพนักงานเพื่อเป็นการสนับสนุน
  ทั้งนี้ ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือการเลือกปฏิบัติโดยไม่รู้ตัว หรือก็คือการที่ผู้คนมีอคติต่อกลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มโดยไม่รู้ตัว เกิดจากการที่ผู้คนไม่ตระหนักว่าการกระทำและคำพูดของพวกเขาเป็นการเลือกปฏิบัติ ดังนั้น การเคารพความแตกต่างของแต่ละบุคคล ไม่ใช่เพียงแค่เพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุแล้ว แต่ยังรวมถึงโครงสร้างทางร่างกาย รสนิยมทางเพศ การศึกษา สัญชาติ บุคลิกภาพของแต่ละคน และอื่นๆ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรในที่ทำงาน
 3. ลงทุนในบุคลากรที่มีความสามารถและศักยภาพที่หลากหลาย
  INTUMIT มีนโยบายส่งเสริมพนักงานในระดับเริ่มต้น ตัวอย่างเช่น ผู้หญิงและคนกลุ่มน้อยที่มีโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งที่จำกัด ปัจจุบัน บริษัทได้มีการนำแผนการส่งเสริมความเป็นผู้นำ และระบบพี่เลี้ยงมาใช้เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับพนักงานทุกกลุ่มทุกชนชาติ ทำให้พนักงานที่มาจากชนชาติเดียวกันสามารถมองเห็นและคาดหวังในความก้าวหน้าทางอาชีพกับบริษัทในอนาคตได้มากขึ้น นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มการสื่อสารกับพนักงานภายในองค์กร บริษัทได้มีการทบทวนอัตราการเลื่อนตำแหน่ง และควาวมสามารถของพนักงานที่เป็นคนกลุ่มน้อยเป็นประจำทุกปี และมีการเปรียบเทียบกับพนักงานคนอื่นๆ เพื่อหาแนวทางการสนับสนุนที่เหมาะสมเพื่อให้พนักงานรับรู้ถึงคุณค่าของตัวเอง และเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
 4. เปิดเผยสัดส่วนพนักงานตามกลุ่มชาติพันธุ์และพนักงานเพศหญิง การคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถ ความหลากหลายและความเท่าเทียม
  ณ สิ้นปี 2020 INTUMIT มีพนักงานทั้งหมด 124 คน โดยส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 30-50 ปี มีพนักงานผู้หญิงคิดเป็น 35% และมีสัดส่วนผู้หญิง 38% ในตำแหน่งผู้บริหาร มีพนักงานต่างชาติ 6 คน และพนักงานเป็นชนกลุ่มพื้นเมือง 2 คน
 1. ความรู้สึกจากพนักงาน

Rieko / Japan

男女差別を感じたことは特になし。実際、INTUMITでも管理職やリーダー職に付いている女性も多く、男女の平等率が高いと感じる。日本人差別はなく、むしろ逆に優遇されていると感じる面もある。

ฉันไม่เคยรู้สึกถึงการเลือกปฏิบัติทางเพศเลย ในความเป็นจริงนั้น ใน INTUMIT มีผู้หญิงจำนวนมากอยู่ในตำแหน่งผู้บริหารหรือตำแหน่งผู้นำ และฉันรู้สึกว่าอัตราความเท่าเทียมทางเพศนั้นสูงมาก ไม่มีการเลือกปฏิบัติกับคนญี่ปุ่นเลย และในทางกลับกัน ฉันรู้สึกว่าพวกเราได้รับการปฏิบัติที่เป็นพิเศษ

Ryo / Japan

日本では安定性や信頼性を重視して慎重なため、「問題発生」を恐れ、合議による利害調整を重んじる傾向がある一方、台湾は、「機会損失」を恐れ、先進性やスピードを重視し、現場権限も強く、経営者の高いリーダーシップ力があり、即決型である傾向。

เนื่องจากญี่ปุ่นนั้นให้ความสำคัญกับความมั่นคงและความน่าเชื่อถือ จึงมักจะกลัว “ปัญหา” ที่อาจจะเกิดขึ้น และการปรับเปลี่ยนความสนใจภายในองค์กรนั้นจะพิจารณาจากความเห็นของส่วนรวมเป็นหลัก ขณะที่ในไต้หวันนั้นให้ความสำคัญกับ “การสูญเสียโอกาส” และนวัตกรรมและความรวดเร็ว ดังนั้น อำนาจในที่ทำงานที่แข็งแกร่ง และความเป็นผู้นำในระดับสูง ทำให้มีแนวโน้มที่จะสามารถตัดสินใจได้ทันที

Stella / Indonesia

Berhubung saya belum pernah bekerja saat saya masih di Indonesia, saya tidak memiliki banyak pengalaman tentang ini. Namun saya mendengar dari beberapa teman bahwa tingkat senioritas di Indonesia masih tinggi.

เนื่องจากฉันไม่เคยมีประสบการณ์การทำงานในอินโดนีเซียเลย เลยบอกอะไรไม่ได้มาก แต่ฉันได้ยินจากเพื่อน ๆ ว่าในอินโดนีเซีย ปัญหาระบบความอาวุโสในที่ทำงานนั้นเป็นปัญหาใหญ่สำหรับพวกเขา โชคดีที่ฉันไม่เคยมีปัญหานั้นเลยในการทำงานที่ INTUMIT

Kate / Thailand

เราคิดว่าเพื่อนที่ Intumit ให้ความช่วยเหลือดีมาก ให้การสนับสนุนและเฟรนลี่มากค่ะ มีข้อสงสัยใดๆก็ถามได้หมด ไม่มีการว่ากล่าวอะไรให้เรารู้สึกแย่ ถ้าให้เปรียบเทียบกับบริษัทไต้หวันที่เคยทำก่อนหน้านี้ เพื่อนที่ทำงานเก่าบางคนก็ดีกับเรา เทคแคร์ดีมาก บางคนเรายังติดต่อกันอยู่เลย แต่ก็มีอีกส่วนที่ดูจะเข้ากับเราไม่ค่อยได้ คอยจับผิดเราบ่อยๆ แต่ที่ชอบสำหรับ Intumit คือเพื่อนที่ทำงานเขาไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวเราค่ะ ทำงานในพื้นที่ของตัวเอง ซึ่งตรงข้ามกับบริษัทเก่าที่เราเคยทำ

ความเท่าเทียมทางเพศ

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่หลากหลาย เปิดกว้าง มีความเท่าเทียม และปราศจากการล่วงละเมิด รวมถึงไม่อนุญาตให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้แรงงานเด็ก การบังคับใช้แรงงาน หรืออื่นๆ นอกจากนี้ยังห้ามไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติส่วนบุคคลโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นทางเพศ, รสนิยมทางเพศ, เชื้อชาติ, ชนชั้น, อายุ, สถานภาพสมรม, ภาษา, ความคิด, ศาสนา, สถานที่กำเนิด, บ้านเกิด, ลักษณะที่ปรากฏ, ใบหน้า, ความพิการทางร่างกายและจิตใจ, หรือการเป็นสมาชิกสหภาพในอดีต เพื่อสนับสนุนการยอมรับความแตกต่าง และป้องกันไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ ทั้งนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนที่หลากหลายและปลอดภัย เพื่อปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของพนักงานจากการละเมิด

การศึกษาและการฝึกอบรมที่หลากหลาย

เพื่อเพิ่มความสามารถทางวิชาชีพและทางเทคนิคของพนักงาน เสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงาน และให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริษัทจึงจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกเพื่อเสริมสร้างความสามารถทางวิชาชีพของพนักงานในด้านต่างๆ ดังนี้

 1. การฝึกอบรมพนักงานใหม่: ในวันเริ่มต้นการจ้างงาน พนักงานใหม่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับรายการธุรกิจของบริษัท กฎการทำงาน ผลประโยชน์ของพนักงาน ข้อควรระวัง แนะนำสภาพแวดล้อมการทำงาน ความปลอดภัยของข้อมูล และข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้พนักงานใหม่มีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับบริษัท

 2. การฝึกอบรมพนักงานในที่ทำงาน: เพื่อปลูกฝังทักษะทางวิชาชีพ ความรู้ และความสามารถในการบริหารจัดการงาน

 3. การฝึกอบรมตามหน้าที่อย่างมืออาชีพ: โดยการส่งพนักงานไปยังสถาบันที่เกี่ยวข้องเพื่อรับการฝึกอบรมตามความจำเป็น เพื่อให้พวกเขาได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญ

สภาพแวดล้อมการที่ทำงานเป็นมิตร

เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในสถานที่ทำงาน นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านแรงงานต่างๆ แล้ว บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมในที่ทำงานที่ดี ปลอดภัย และสะดวกสบาย:

 1. จัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขภาพและการปฐมพยาบาลที่จำเป็น เพื่อป้องกันอันตรายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน และยังช่วยลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุจากการทำงาน
 2. ดูแลปริมาณงานที่ต้องทำของพนักงานว่ามีความผิดปกติหรือไม่ หลีกเลี่ยงการทำงานล่วงเวลา และให้ความรู้และฝึกอบรมด้านความปลอดภัยแรงงานและตรวจสุขภาพฟรีกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพต่างๆ เพื่อดูแลสุขภาพกายและใจของพนักงานอย่างเต็มที่
 3. จัดให้มีการดูแลและให้บริการพิเศษนอกสถานที่โดยแพทย์ หรือที่ปรึกษาทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง และจัดเตรียมคู่มือสุขภาพให้กับเพื่อนร่วมงานเพื่อใช้ในการอ้างอิง

สภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย

เนื่องจากบริษัทของเราเป็นอุตสาหกรรมการให้บริการข้อมูลและไม่ใช่อุตสาหกรรมการผลิต จึงไม่มีเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับเครื่องจักรที่ใช้ในการดำเนินงาน ดังนั้น ข้อควรระวังเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย มีดังนี้:

 1. ก่อนหรือระหว่างการทำงานห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือยาเสพติดที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและจิตใจโดยเด็ดขาด และผู้บังคับบัญชาจะให้ความใส่ใจกับสภาพร่างกายและจิตใจของเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ
 2. พนักงานไม่ควรสวมใส่รองเท้ารูปทรงประหลาด เช่น รองเท้าแตะ และห้ามเดินเท้าเปล่าในที่ทำงานโดยเด็ดขาด
 3. ห้ามวิ่งไล่จับ เล่น หรือแกล้งกันในที่ทำงานโดยเด็ดขาด
 4. หากพนักงานรู้สึกไม่สบายหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ ควรรายงานต่อหัวหน้างานเพื่อขอลาพัก
 5. พนักงานควรรักษาความสะอาดของสถานที่ทำงานและร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัยอยู่เสมอ

เคารพสิทธิแรงงาน

บริษัทให้ความเคารพสิทธิของพนักงานในการจัดตั้งและเข้าร่วมสมาคมต่างๆ และสำหรับการสื่อสารและการจัดการแรงงาน นอกเหนือจากการเลือกตั้งตัวแทนการจัดการแรงงานและการประชุมการจัดการแรงงานเป็นประจำแล้ว บริษัทยังได้จัดให้มีกลไกและแพลตฟอร์มการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อให้มั่นใจว่าแรงงานจะมีความสามัคคีกันและได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่าย

การสื่อสารและการจัดการแรงงาน

ความสัมพันธ์ในด้านการจัดการแรงงานของบริษัทมีความกลมเกลียวและมั่นคง บริษัทรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี และใช้การพัฒนาธุรกิจในเชิงบวก เพื่อปรับปรุงผลประโยชน์ของพนักงาน ในขณะเดียวกันก็รักษาช่องทางการสื่อสารที่ราบรื่นระหว่างแรงงานและผู้บริหาร มีการประชุมการจัดการแรงงานเป็นประจำเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของพนักงาน เพื่อนร่วมงานและบริษัทให้เติบโตไปพร้อม ๆ กัน และแบ่งปันผลลัพธ์ที่น่าดึงดูดใจ

เงินเดือนและสวัสดิการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บริษัทได้ให้ความสำคัญกับสิทธิและผลประโยชน์ของพนักงานมากขึ้น รวมถึงยึดมั่นในปรัชญาการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนได้แก่ “การให้บริการลูกค้า การดูแลพนักงาน และการตอบแทนผู้ถือหุ้น” และเพื่อปรับปรุงเงินเดือนของพนักงาน เราให้การสนับสนุนสถานการณ์ที่เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายสำหรับแรงงานและกลุ่มผู้ลงทุน และให้มีการดำเนินการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

ข้อมูลเงินเดือนพนักงาน:

 1. สำหรับ “พนักงานทุกคน (ไม่รวมกรรมการบริหาร)” ผลประโยชน์พนักงานโดยเฉลี่ย เงินเดือนพนักงานโดยเฉลี่ย จากจำนวนบริษัทโดยเฉลี่ยในอุตสาหกรรมเดียวกัน
 2. เงินเดือนเฉลี่ยและค่ามัธยฐานของ “พนักงานประจำที่ไม่อยู่ในตำแหน่งหัวหน้างาน (ไม่รวมกรรมการบริหาร และผู้จัดการ)”

เกณฑ์การตัดสินว่าการจ่ายเงินเดือนและผลการปฏิบัติงานจะไม่เท่ากัน มีดังนี้

 1. เงินเดือนเฉลี่ย (ต่อปี) ของพนักงานเต็มเวลาที่ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งหัวหน้างานนั้นน้อยกว่า 500,000 หยวน
 2. ผลการดำเนินงาน หรือกำไรของบริษัท (EPS) นั้นดีกว่าบริษัทคู่แข่ง แต่เงินเดือนเฉลี่ย (รายปี) ของพนักงานเต็มเวลาที่ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งหัวหน้างานนั้นต่ำกว่ามาตรฐานของเพื่อนร่วมงาน
 3. กำไรต่อหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว แต่เงินเดือนเฉลี่ย (รายปี) ของพนักงานเต็มเวลาที่ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งหัวหน้างานนั้นลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

มาตรการสวัสดิการพนักงานและระบบการเกษียณอายุ

มาตรการสวัสดิการของพนักงาน

นอกจากการประกันสุขภาพและการประกันภัยสำหรับแรงงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้องของพระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงานแห่งสาธารณรัฐจีนแล้ว บริษัทยังจัดให้มีการประกันภัยแบบกลุ่มสำหรับพนักงาน และได้จัดตั้งระบบการบัญชีบำเหน็จบำนาญสำหรับแรงงานเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน โดยมีมาตรการและการนำไปปฏิบัติดังนี้

 1. จัดกิจกรรมพิเศษในช่วงเทศกาล จัดสรรเงินบำนาญ จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการพนักงาน ประสานงานกิจกรรมสวัสดิการ และปกป้องสิทธิของแรงงาน
 2. พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในประกันภัยแรงงานและประกันสุขภาพแห่งชาติตามกฎหมาย และจัดให้มีการประกันกลุ่มสำหรับพนักงานและบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของเบี้ยประกันภัย
 3. ดูแลเอาใจใส่สุขภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอและจัดกิจกรรมสำหรับพนักงาน รวมถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นครั้งคราว เพื่อเพิ่มกิจกรรมพักผ่อนของเพื่อนร่วมงานและเสริมสร้างมิตรภาพ
 4. มาตรการด้านสวัสดิการ ได้แก่ การตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำ งานเลี้ยงอาหารค่ำของพนักงาน ของขวัญประจำปี โบนัสตามผลงาน กิจกรรมท่องเที่ยวของพนักงาน ฯลฯ ตลอดจนการศึกษาและฝึกอบรมพนักงาน และมาตรการด้านสวัสดิการอื่นๆ

ระบบเกษียณอายุ

ตามบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของ “พระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงาน” บริษัทได้มีการจัดสรรเงินสำรองการเกษียณอายุของพนักงานไปยังบัญชีพิเศษตามอัตราเงินเดือนที่แน่นอน และมีการจัดการเงินบำนาญหลังการเกษียณอายุของพนักงานตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงาน นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทในเครือได้มีการใช้ระบบใหม่สำหรับพนักงานตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงาน และจัดสรร 6% ของเงินบำนาญเป็นรายเดือน ซึ่งจะถูกจัดเก็บไว้ในบัญชีบำเหน็จบำนาญแรงงานส่วนบุคคล เพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของพนักงาน ทั้งนี้ พนักงานยังสามารถเลือกที่จะโอน 0~6% ของเงินเดือนของพวกเขาไปยังบัญชีบำเหน็จบำนาญส่วนบุคคลได้ เมื่อพนักงานถึงอายุเกษียณตามกฎหมายที่รัฐบาลกำหนด พวกเขาสามารถรับเงินบำนาญรายเดือนหรือบำนาญแบบครั้งเดียวได้