Digital Transformation (DX) with AI | LLM | ChatGPT

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าด้วย Conversational AI

Intumit ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Carrefour ในการยกระดับประสบการณ์ลูกค้า ให้การช้อปปิ้งเป็นเรื่องที่ง่าย และสะดวกสบายที่สุด

เราให้บริการผ่านหลากหลายช่องทางเพื่อเพิ่มช่องทางติดต่อให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น Messenger หรือ LINE

การนำไปใช้

เราได้ออกแบบ และเชื่อมต่อ Conversational AI เข้ากับระบบจัดการคลังสินค้าของบริษัท ทำให้การค้นหาสินค้า และการช้อปปิ้งเป็นเรื่องที่ง่ายดายมากขึ้นสำหรับลูกค้า

ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ง่ายๆ เพียงแค่พิมพ์ชื่อสินค้าที่ต้องการ หรือสามารถเลือกจากรายการสินค้าที่แนะนำซึ่งถูกนำเสนอโดย Conversational AI

นอกจากนี้ Conversational AI ยังสามารถตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับสินค้า และข้อสงสัยเกี่ยวกับการสั่งซื้อที่มักถูกถามเข้ามาบ่อย อีกทั้งยังสามารถนำเสนอกิจกรรมประจำวัน และกิจกรรมพิเศษในช่วงวันหยุดเทศกาลให้ลูกค้าเลือกเข้าร่วมได้ด้วยตัวเอง ผ่านรูปแบบโฆษณาแบบ Carousel ซึ่งมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งาน

ในช่วงวันหยุดเทศกาล Carrefour ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปแบบของเกม เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

25,000

จำนวนผู้ใช้งานที่เข้าร่วมกิจกรรมภายใน 3 สัปดาห์ในช่วงวันหยุดเทศกาล

65%

อัตราการซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น ภายหลังจากที่ลูกค้าได้รับคูปองส่วนลด